May 26, 2018

Coordonate administrator

După prima autentificare în sistem se recomandă schimbarea parametrilor de administrare prin accesarea link-ului "Modificare date admin".

Ca masură de siguranță suplimentară este necesară introducerea parolei curente, apoi introducerea noii parole.

Confirmarea noii parole este cerută pentru a vă asigura că noua parolă a fost tastata corect.

Tot aici poate fi introdusă - respectiv modificată - adresa de e-mail a administratorului. La aceasta adresă urmează a fi transmise diverse informații cum ar fi: cererile transmise prin formularele de contact și / sau comandă, fișierul de back-up al bazei de date, ...» http://www.axart.com/topic.php?lang=ro&t_id=0p15p1&do=print

Copyright 2006 Design & programming by TheSign